czwartek, Kwiecień 6, 2017

 • czwartek, 6 Kwiecień, 2017

  godz. 10.00
  Wojewoda na treningu Górnika Łęczna

  Wojewoda na treningu Górnika Łęczna

  Data: 

  czwartek, 6 Kwiecień, 2017

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Stadion Górnika Łęczna, al. Jana Pawła II 13

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek odwiedzi piłkarzy Górnika Łęczna podczas treningu na ich stadionie. Wojewoda przekaże gratulacje dla drużyny po zwycięskim meczu z Arką Gdynia, gdzie zawodnicy Górnika Łęczna wygrali 4:2. Był to trzeci z rzędu mecz bez porażki ekipy Franciszka Smudy.

  Organizatorzy: 

  Górnik Łęczna
 • czwartek, 6 Kwiecień, 2017

  godz. 11.00
  Wręczenie nagród laureatom konkursu ,,Pozytywna Lubelszczyzna" oraz wręczenie ,,Patentu Pozytywnej Postawy"

  Wręczenie nagród laureatom konkursu ,,Pozytywna Lubelszczyzna" oraz wręczenie ,,Patentu Pozytywnej Postawy"

  Data: 

  czwartek, 6 Kwiecień, 2017

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  UMCS Sala Posiedzeń Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii ul. Narutowicza 12

  Opis wydarzenia: 

  W czwartek 6 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń (s. 56) Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (przy ul. Narutowicza 12) rozpocznie się wręczenie nagród młodzieży biorącej udział w konkursie ,,Pozytywna Lubelszczyzna" oraz ,,Patentu Pozytywnej Postawy" z udziałem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.
   
  Następnie odbędzie się debata pt. ,,Pozytywiści lubelscy?".  Dyskusję organizuje fundacja Normalna Kultura przy wsparciu Instytutu Pedagogiki UMCS. Jest to część programu przywracania dziedzictwa pokolenia absolwentów Gimnazjum Lubelskiego z 1866 oraz lubelskich organiczników i społeczników XIX-wiecznych.
   
  Wojewoda nie bierze udziału w dyskusji.
   
  Dyskusja nie będzie miała charakteru ściśle naukowego. Jej celem jest przypomnienie o XIX-wiecznych lubelskich uczniach, którzy potem stali się luminarzami nauki, życia społecznego i literatury, współtwórcami pozytywizmu i realizatorami pracy organicznej. Interesuje nas zwłaszcza wpływ wspólnie spędzonych lat szkolnych na późniejszy dorobek Prusa, Ochorowicza, Suligowskiego, Świętochowskiego, Dolińskiego i innych.
   
  Normalna Kultura stawia tezę, że możemy mówić o „pozytywistach lubelskich”. W węższym znaczeniu – biorąc pod uwagę formowanie się charakterów, światopoglądów i dążeń absolwentów z roku 1866. A także w szerszym sensie – mając na myśli XIX-wiecznych realizatorów postulatów pracy organicznej, pracy u podstaw, aktywizmu społecznego i rozwoju kulturalno-gospodarczego z Lublina i Lubelszczyzny.
   
  Dyskusja odbędzie się w historycznym gmachu lubelskiej szkoły wojewódzkiej (gimnazjum lubelskiego), którego budowę i służbę lubelskiej edukacji przez 160 lat zawdzięczamy dziadkowi Marii Curie-Skłodowskiej, dyrektorowi Józefowi Skłodowskiemu i będzie poprzedzona wręczeniem przez Wojewodę Lubelskiego nagród w zorganizowanym przez fundację Normalna Kultura  konkursie „Pozytywna Lubelszczyzna” oraz wręczeniem „Patentu Pozytywnej Postawy”. Tytułu przyznawany jest przez fundację Normalna Kultura osobie z regionu, posiadającej wyjątkowy wkład w życiu obywatelskie, społeczne, gospodarcze lub naukowe i reprezentującej w postawie życiowej odwagę i wartości przydatne dla wspólnoty.
   
  ***
   
  Prelegenci i dziennikarze mogą skorzystać z pojemnego, bezpłatnego parkingu na dziedzińcu Instytutu Pedagogiki (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby).
   
  Plan wydarzenia:
  11.00-11.15 Wręczenie przez Wojewodę Lubelskiego w obecności Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS uczniom i studentom nagród (m.in. tablet i aparat cyfrowy) w konkursie „Pozytywna Lubelszczyzna”;
   
  11.15-11.25 Wręczenie przez Wojewodę Lubelskiego „Patentu Pozytywnej Postawy”;
   
  11.30-13.00 Dyskusja „Pozytywiści lubelscy?” (5-10 minutowa wypowiedź każdego z uczestników, dyskusja właściwa, ok. 12.45 pytania z Sali).
   
  Dyskusja jest częścią projektu „Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu”, współfinansowanego w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży przez Fundację Banku Zachodniego WBK.
   
  Telefon kontaktowy do organizatorów: 733 130 722

 • czwartek, 6 Kwiecień, 2017

  godz. 13.00
  Spotkanie informacyjne na temat II edycji Programu „Klub”

  Spotkanie informacyjne na temat II edycji Programu „Klub”

  Data: 

  czwartek, 6 Kwiecień, 2017

  Godzina: 

  13.00

  Miejsce: 

  Sala kolumnowa, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

  W czwartek 6 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (przy ul. Spokojnej 4) rozpocznie się spotkanie informacyjne z udziałem wiceministra sportu i turystyki Jarosława Stawiarskiego i wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.
   
  Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację Programu w 2017 roku przeznaczyło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 30 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie klubów na terenie całej Polski, które działają przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia.

 
Błąd zapytania