Erasmus+ potrzebny Lubelskiemu. Spotkanie wojewody z jednym z koordynatorów programu

Data: 

piątek, 12 Styczeń, 2018

Godzina: 

10.15

Miejsce: 

Gabinet wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki, Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Z okazji piątej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek spotka się z jednym z koordynatorów tego programu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dr hab. Piotrem Plisieckim. Spotkanie ma na celu przedyskutowanie walorów dydaktyczno-naukowych programu oraz jego promocję na terenie województwa. Bezpośrednio po spotkaniu ok. godz. 10.30 wojewoda oraz koordynator programu będą dostępni dla mediów.
 
***
 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013. W Polsce Narodową Agencją programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Erasmus+ umożliwia m.in. studia na europejskich uczelniach oraz odbywanie zagranicznych staży i praktyk. Uczestnicy programu dzięki wyjazdom rozwijają liczne umiejętności. Nie tylko uczą się języków obcych, ale również rozwijają kompetencje interpersonalne, poznają nowe kultury, stają się bardziej otwarci na nowe wyzwania i pewni siebie.
 
Głównym wydarzeniem Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ jest spotkanie na PGE Narodowy w Warszawie, nad którym patronat honorowy objął m.in. wojewoda lubelski.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki