Finał Szlachetnej Paczki w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Data: 

piątek, 8 Grudzień, 2017

Godzina: 

9:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie , ul. Spokojna 4, sala 100

Opis wydarzenia: 

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor generalny Agata Grula wraz z pracownikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie włączyli się po raz drugi w organizację Szlachetnej Paczki.
 
Tym razem pomocą została objęta rodzina Pani Lidii, która zmagając się z chorobą nowotworową, wychowuje samotnie 4 dzieci. Dzięki wsparciu pracowników Urzędu udało się zakupić m.in. nową kuchenkę, czajnik elektryczny, maszynkę do mięsa, ubrania, środki czystości oraz produkty spożywcze niezbędne w każdym domu.
 
Podczas spotkania zaprezentowany zostanie m.in. efekt zbiórki darów dla potrzebującej rodziny.
 
***
 
Szlachetna paczka wchodzi do świata tych, o których nikt nie mówi. Wolontariusze dotychczas odwiedzili 1715 rodzin w województwie lubelskim. 1126 z nich otrzyma paczkę, w tym 326 rodzin w Lublinie.
 
 
Obok Szlachetnej Paczki działa drugi również ważny projekt Akademia Przyszłości. To siostrzany projekt Paczki, w którym przeprowadza się dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Pomaga się uczniom ze szkół podstawowych, którzy nie wierzą w siebie i często pochodzą z niezamożnych rodzin. Darczyńca wybiera dziecko, któremu funduje Indeks Sukcesów. W ten sposób wspiera ucznia w jego drodze od porażki w szkole do sukcesu w życiu.
W województwie lubelskim na pomoc nadal oczekuje 90 rodzin.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki