I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji

Data: 

poniedziałek, 8 Styczeń, 2018

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, s. 202

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji. Podczas spotkania nastąpi wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczący komisji. Planowane są również prace nad zmianą regulaminu.
 
W skład Komisji drugiej kadencji na lata 2018-2023 wchodzi 16 członków.
 
***
 
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie orzeka o zdarzeniu medycznymlub jego braku. Zdarzenie medyczne rozumiane jest jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, leczenia czy zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
 
Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalumających miejsce po 1 stycznia 2012 r.

Organizatorzy: 

Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego