Jubileusz 100. rocznicy urodzin płk. Władysława Rokickiego

Data: 

piątek, 1 Grudzień, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Z udziałem szefa Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka i wojewody lubelskiego  Przemysława Czarnka w LUW odbędzie się  jubileusz 100. rocznicy urodzin płk. Władysława Rokickiego.
 
Program uroczystości:
 
12:00   Hymn Państwowy
12.05   Powitanie gości
12:15   Laudacja Józefa Krzyżanowskiego na temat płk. Władysława Rokickiego
12:40   Wręczenie Medali „Pro Patria” (na wniosek płk. W. Rokickiego)
 
Dodatkowo, na wniosek Związku Sybiraków Medalem „Pro Patria” uhonorowany zostanie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Z kolei na wniosek wojewody wyróżniony zostanie Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”.
 
Podczas spotkania  przewidziane jest wystąpienie ministra Jana Józefa Kasprzyka, wojewody Przemysława Czarnka i płk Władysława Rokickiego.
 
Płk Władysław Rokicki otrzyma dyplom uznania wojewody lubelskiego z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin za „piękne świadectwo życia, szczególne zaangażowanie w sprawy Ojczyzny oraz odpowiedzialną, sumienną i pełną poświęcenia służbę Polsce”.
 
 
Uroczystość zakończy się o godzinie 14:00.
 
 
***
 
 
Płk. Władysław Rokicki - żołnierz Września 1939 roku, służył w Armii Lublin, żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Wielki społecznik, prowadził przez wiele lat działalność kombatancką i patriotyczną. Przyczynił się do powstania w Lublinie wielu pomników i upamiętnień, które czciły ważne wydarzenia narodowe. To wielki wychowawca młodzieży, który umiejętnie budził w młodych ludziach zainteresowanie i miłość do tradycji narodowych. Przez lata działał w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy wojewodzie lubelskim. Był prezesem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki