Jubileusz 70-lecia działalności SP ZOZ MSWiA w Lublinie

Data: 

środa, 6 Wrzesień, 2017

Godzina: 

11 i 12.30

Miejsce: 

Część I: Szpital MSWiA w Lublinie, ul Grenadierów 3, Część II: Aula Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A, ul. Dobrzańskiego 3, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, weźmie udział w otwarciu nowego obiektu Szpitala (budynku D), gdzie dokona uroczystego przecięcia wstęgi, razem z Sebastianem Chwałkiem (sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji), Krzysztofem Michałkiewiczem (sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Przewodniczącym Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ MSWiA w Lublinie) oraz Jarosławem Ostrowskim, Dyrektorem SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Po czym nastąpi uroczyste poświęcenie obiektu i oprowadzenie gości po nowo otwartej części obiektu.
 
W części II Jubileuszu 70-lecia działalności SP ZOZ MSWiA w Lublinie przewidziane są wystąpienia okolicznościowe gości, w tym wojewody lubelskiego,  który wręczy dyrektorowi SP ZOZ okolicznościowy dyplom uznania wojewody lubelskiego z medalem. Podczas uroczystości wręczone zostaną również przez wiceministra Sebastiana Chwałka odznaczenia państwowe. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie asystował wiceministrowi podczas dekoracji i złoży gratulacje odznaczonym.

Organizatorzy: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie