Konferencja „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”

Data: 

piątek, 12 Styczeń, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, 12.01. Sala Kolumnowa LUW; 13 i 14 01. sala Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Konrada Wallenroda 4a.

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w otwarciu konferencji pt. „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”.
 
Konferencja ma na celu upowszechnianie i promocję kultury ludowej oraz integrację twórców i instytucji kultury w województwie lubelskim. Będzie także okazją do refleksji nad stanem i perspektywami kultury. Połączona jest z dorocznym już „Ogólnopolskim przeglądem kolędniczym”, który będzie się odbywał w Domu Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a, w dniach 13 i 14 stycznia 2018 roku.
 
 
Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
 
Szczegółowy program Konferencji:
 
12. stycznia 2018 roku (piątek): sala Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 
10-10.30: Uroczyste otwarcie Konferencji; Przemówienia: organizatorów i zaproszonych gości.
 
Referaty:
10.30 – 10.50: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł: „Lubelszczyzna jako region historyczny”;
10.50. 11.10: prof. dr hab. Józef Styk: „Chłopska percepcja świata społecznego”;
11.10 – 11.30: dr hab., prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: „Solidarność z życiem” jako zasada nadrzędna etosu chłopskiego”;
11.30 – 11.50: prof. dr hab. Halina Pelc: „Gwara jako wartość w przestrzeni regionalnej”;
11.50 – 12. 10: przerwa
12.10 – 12.30: prof. AT. Lech Śliwonik: „Kontynuacje, przemiany, prognozy. Refleksje o tarnogrodzkich sejmikach teatralnych”;
12.30 – 12.50: prof. dr hab. Piotr Dahlig: „Specyfika tradycji muzycznych Lubelszczyzny”;
12.50 – 13.10: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński: „Tradycyjne pieśni ludowe Lubelszczyzny”;
13.10 – 13.30: dr hab. prof. UMCS Marta Wójcicka: „Proza ludowa Lubelszczyzny”;
13.30 – 14.00: dyskusja
 
14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa
 
15.00 – 15.20: prof. dr hab. Jan Adamowski: „Tradycyjne obrzędy i rytuały doroczne Lubelszczyzny – charakterystyka typologiczna”;
15.20 – 15.40: ks. dr hab. prof. KUL Zdzisław Kupisiński: „Wielki post w pobożności ludowej”;
15.40 – 16.00: prof. dr hab. Feliks Czyżewski: „Wschodnie pogranicze kulturowe”;
16.00 – 16.20: mgr Elżbieta Piskorz-Branekowa: „Tradycyjne stroje ludowe Lubelszczyzny”;
16.20 – 16.40: mgr Alicja Mironiuk-Nikolska: „Sztuka przedstawieniowa w kulturze ludowej Lubelszczyzny”;
16.40 – 17.00: mgr Katarzyna Kraczoń: „Plastyka obrzędowa i zdobnicza Lubelszczyzny – specyfika i funkcje”;
17.10 – 17.30: dr Agnieszka Kościuk-Jarosz: „Świętowanie w mieście Lublinie – tradycja i współczesność”;
17.30 – 18.00: mgr Magdalena Zabłocka: „Rzecz o dziejach Lublina – na przykładzie działalności  samorządu rzemieślniczego miasta”;
dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
 
13.stycznia (sobota), sala w Domu Kultury LSM
 
9.30 – 9.50: dr Mariola Tymochowicz: „Tradycyjne pożywienia na Lubelszczyźnie”;
9.50 – 10.10: mgr Andrzej Sar: „Ludowe instrumentarium obszaru Lubelszczyzny i praktyka wykonawcza”;
10.10 – 10.20: mgr Dominik Zimny: „Pobożność ludowa wschodniego pogranicza – kontekst południowego Podlasia”;
10.20 – 10.40: mgr Beata Maksymiuk: „Wesele jako obrzęd rodzinny – na przykładzie południowego Podlasia”;
10.40 – 11.00: dr Agata Kusto: „Ludowe pieśni maryjne z obszaru Lubelszczyzny”
11.00 – 11.20: mgr Paweł Onochin: „Stowarzyszenie Twórców Ludowych w ochronie współczesnej twórczości ludowej”;
11.20 – 11.40: mgr Kazimiera Janiszewska: „Działalność kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich na Lubelszczyźnie”;
11.40 – 12.00: mgr inż. Marian Starownik: „Działalność kulturalna Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku Ochotniczych Straż Pożarnych w Lublinie w środowisku lokalnym”;
12.00 – 12.20: mgr Zdzisław Podkański: „Rola mecenatu w ochronie kultury tradycyjnej”;
12.20 - 12.40: dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk: „Kultura tradycyjna w strategii rozwoju Województw Lubelskiego na lata 2014-2020 ( z perspektywą do 2030 roku)”.
Dyskusja i zakończenie konferencji
 
 

Organizatorzy: 

Pełnomocnik wojewody lubelskiego do Spraw Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Zdzisław Podkański