Konferencja dotycząca zarządzania gospodarką wodną

Data: 

poniedziałek, 6 Listopad, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w konferencji „Zarządzanie gospodarką wodną – aspekty prawne i praktyczne, przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz gospodarstwach domowych”. 
 
 
Program konferencji:
 
9:30  Rejestracja uczestników
 
10:00  Otwarcie konferencji, powitanie gości – prezes LIR Piotr Burek
 
10:15   Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 
10:30  Praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz działania na rzecz ograniczenia skażenia azotem ze źródeł rolniczych – Marek Krysztoforski z centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu 
 
11:30  Przerwa kawowa
 
12:00  Źródła finansowania projektów i rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania gospodarką wodną w rolnictwie w ramach środków unijnych i krajowych – zastępca dyrektora oddziału regionalnego ARiMR  w Lublinie Michał Bętkowski
 
13:00  Aspekty prawne zarządzania wodą – znaczenie ustanowienia i wdrażania nowego Prawa Wodnego – mec. Joanna Janaszek
 
13:50  Dyskusja, podsumowanie konferencji
 
 
Konferencję honorowym patronatem objął wojewoda lubelski.
 
 
Udział wojewody w spotkaniu przewidziany jest od godziny 10:00 – 10:30.

Organizatorzy: 

Lubelska Izba Rolnicza