Konferencja Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne resortu

Data: 

czwartek, 7 Grudzień, 2017

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna i Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pełnomocnika  Rządu ds. budowy  mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości Tomasza Żuchowskiego, pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości Tomasza Tomali, osoby kierującej pracami Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Tatiany Tymosiewicz i wojewody lubelskiego Przemysława  Czarnka w Sali  Błękitnej LUW odbędzie się konferencja dotycząca Krajowego Zasobu Nieruchomości.  
 
O godzinie 12:15 w Sali Kolumnowej odbędzie się briefing prasowypodczas którego podpisane zostaną listy intencyjne pomiędzy samorządowcami, a przedstawicielem  Ministerstwa.
 
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy budowlani, deweloperzy, środowiska architektów i urbanistów.
 
Program Spotkania:
 
I.  Sala Błękitna
 
11.00  Rozpoczęcie konferencji
·        Powitanie
·        Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
11.15  wystąpienie Tomasza Żuchowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  nt.  Krajowego Zasobu Nieruchomości
12.30  Wystąpienie Tomasza Żuchowskiego dot. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i pozostałych inicjatyw legislacyjnych resortu
13.30   Podsumowanie i zakończenie
 
II. Sala Kolumnowa
 
12.15 briefing prasowy
- wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
- wystąpienie sekretarza stanu w MIB Tomasza Żuchowskiego
- podpisanie listów intencyjnych
- wspólne zdjęcie
 
***
 
Krajowy Zasób Nieruchomości powołany został ustawą z dnia 20 lipca 2017 w celu realizacji zadań związanych m.in. z powstawaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus, stanowiącego element  Narodowego Programu Mieszkaniowego. KZN to tzw. „bank ziemi”- ma gromadzić, zarządzać i gospodarować nieruchomościami Skarbu Państwa mającymi mieszkaniowy potencjał inwestycyjny, a także dokonywać inwestycji podnoszących wartość tych nieruchomości.
 
Głównym celem utworzenia Zasobu jest zwiększanie dostępności mieszkań i ukształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa , wojewoda lubelski
 
Błąd zapytania