Konferencja prasowa dotycząca zatrudnienia nauczycieli

Data: 

wtorek, 7 Listopad, 2017

Godzina: 

11:15

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, s. 100

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego  Przemysława Czarnka  oraz lubelskiego  kuratora oświaty Teresy Misiuk, o godzinie 11:30, w s. 100 LUW, odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostaną zaprezentowane dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli w województwie lubelskim.
 
Wcześniej, o godzinie 09:00, w  Sali Błękitnej LUW,  rozpocznie się  wręczanie dyplomów  stypendystom Prezesa rady Ministrów. W uroczystości udział wezmą stypendyści z kilkunastu powiatów, wraz z opiekunami. Wręczanie dyplomów potrwa do około godziny 14.00.
 
***
 
 
Stypendium Premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z  podanych warunków: 1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, 2.  wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre.
W uroczystości udział wezmą uczniowie z powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, miasta Lublin, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego, bialskiego, Miasta Biała Podlaska, biłgorajskiego, chełmskiego, Miasta Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego i Miasta Zamość.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki