Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112

Data: 

wtorek, 13 luty, 2018

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wezmą udział w obchodach  Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.  
 
 
Program uroczystości:
 
10.00   rozpoczęcie uroczystości
-   Powitanie gości  
 
-   Wystąpienie wojewody lubelskiego
 
-   Rozstrzygnięcie konkursu filmowego „Numer alarmowy 112” (nagrody wręczy wojewoda lubelski)
 
-   Konkurs z wiedzy o Systemie Powiadamiania Ratunkowego dla drużyn z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie i Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich (nagrody wręczy wojewoda lubelski)
 
-   Przyznanie nagród wyróżniającym się operatorom Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie  (nagrody wręczą: wojewoda lubelski i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Andrzej Odyniec)
 
-   Występ zespołu muzycznego z Gimnazjum w Poniatowej
 
Uroczystość zakończy się około godziny 12:00.
 
 
***
 
 
Numer alarmowy 112 jest jednolitym, ogólnoeuropejskim numerem alarmowym, zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Ogólnoeuropejski numer alarmowy został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami  i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.
Kierowanie połączeń na numer alarmowy jest bezpłatne.
W Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer 112 są przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego (CPR).
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie
 
Błąd zapytania