Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Data: 

sobota, 11 Listopad, 2017

Godzina: 

8:30

Miejsce: 

Pomnik J. Piłsudskiego na Placu Litewskim w Lublinie, Trybunał Koronny przy ul. Rynek 1, Archikatedra Lubelska, Plac Zamkowy, Lubelski Urząd Wojewódzki, cmentarz wojenny przy ul. Białej

Opis wydarzenia: 

Wojewoda  lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w odchodach Narodowego Święta Niepodległości.
 
 
 
 PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 
10.11 (PIĄTEK)
 
 
21:00  rozpalenie Ognia Niepodległości nad rzeką Bystrzycą, przy przystani kajakowej w Sobianowicach, w gminie Wólka, przez przedstawicieli Związku Harcerstwa RP. W programie m.in. odśpiewanie Hymnu Państwowego i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zebranych pozdrowi także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Podobne wydarzenia odbędą się równolegle w Lublinie, Dęblinie, Obszy, Wysokiem, Jastkowie, Wąwolnicy, Adamowie, Kazimierzu Dolnym, Radzyniu. W kolejnych roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, mamy nadzieję, że Ognie Niepodległości zapłoną w każdej gminie województwa lubelskiego.
 
 
 
11.11 (SOBOTA)
 
 
8:30  złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
09:00  uroczysta sesja rady Miasta Lublin
 
10:00  Msza św. w katedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny
 
11:30  przemarsz na Plac Zamkowy
 
11:45  uroczystość na Placu Zamkowym:
 
- złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych
 
- odegranie Hymnu Narodowego
 
- uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
 
- wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 
apel pamięci i salwa honorowa
 
-   wręczenie medali Pro Patria, Madelu Zasłużony dla Obronności Kraju,  wręczenie awansów wojskowych
 
- koncert orkiestry wojskowej
 
- składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod upamiętnieniami: więźniów Zamku i Pomnikiem Zaporczyków
 
- defilada kompanii honorowych
 
- defilada jazdy i pojazdów historycznych
 
- imprezy towarzyszące, w tym m.in. : prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych, wystawa sprzętu służb mundurowych ( w tym Wojska Polskiego, inspekcji celnej, straży granicznej, straży pożarnej, policji, pogotowia  ratunkowego, WSOSP w Dęblinie), przewodnicy PTTK poprowadzą wycieczki „Szlakiem  odzyskania niepodległości”, a harcerze ZHR i zespoły muzyczne poprowadzą „śpiewanki patriotyczne”, Ognie Wolności, w gminach województwa lubelskiego 10 listopada o godzinie 21:00, w przeddzień Święta Niepodległości.
 
13:30  złożenie wiązanek kwiatów przy tablicach  upamiętniających :
 
- Władysława Cholewę – delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewodę lubelskiego  w latach 1941-1944 (Sąd Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)
 
- Jerzego de Tramecourta – wojewodę lubelskiego w latach 1937-1939, (Lubelski Urząd wojewódzki, ul. Spokojna 4)
 
13:45  złożenie wieńców na mogiłach legionistów (cmentarz wojenny w Lublinie przy ul. Białej)
 
14:00   wspólne śpiewanie popularnych pieśni patriotycznych - Łukasz Jemioła, Zespół Pieśni i Tańca UMCS, Chór Uniwersytetu Przyrodniczego, Chór Kantylena - Ratusz, Plac Łokietka 1 (bez udziału wojewody)
 
14.15  uroczystość przyznania nagrody im. prof. Ryszarda Bendera uświetniona występem chóru i orkiestry kameralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie pod dyrekcją profesor Teresy Krasowskiej (Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4; organizator – rodzina profesora R. Bendera)
 
16:30  start biegu Mila Niepodległości spod gmachu Poczty Polskiej (ul. Krakowskie Przedmieście 50)

Organizatorzy: 

wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego, prezydent miasta Lublin