Ogłoszenie kościoła Matki Bożej Różańcowej Sanktuarium Maryjnym

Data: 

sobota, 7 Październik, 2017

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej, Lublin, ul. Bursztynowa 20

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział we Mszy św. połączonej z odpustem w kościele parafialnym  pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.
 
Suma odpustowa rozpocznie się o godzinie 11:00.
 
Podczas Eucharystii nastąpi ogłoszenie kościoła sanktuarium maryjnym. Uroczystościom  przewodniczył będzie  Ks. biskup sandomierski, Krzysztof Nitkiewicz. Dekret ustanawiający sanktuarium przekaże metropolita lubelski, abp  Stanisław Budzik.
 
***
 
Dzieje cudownego Obrazu MB Latyczowskiej w swych początkach są owiane tajemnicą. Wiadomo  jedynie, że jest on kopią Obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Pewną informacją jest także to, iż został on podarowany wraz z błogosławieństwem przez papieża Klemensa VIII dominikańskim mnichom wyruszającym pod koniec XVI stulecia z misja duszpasterską w okolice Podola. Wskutek cudownych wydarzeń związanych z obrazem, szybko rozprzestrzenił się kult Matki Bożej z cudownego wizerunku. Zaowocowało to również pozwoleniem mnichom na zamieszkanie w mieście, następnie urządzeniem przybytku Maryi w zamku Latyczowskim, a w niedługim czasie wybudowaniem murowanego kościoła i klasztoru. Dramatycznym zwrotem w historii Obrazu był czas I wojny światowej, kiedy postępujący front walk spowodował wywiezienie obrazu z obawy przed zniszczeniem i ukrycie w Piatniczanach k. Winnicy, a następnie w kościele kapucynów, w samej Winnicy. Po austriackiej interwencji wizerunek na krótko (ok. 2 lata) powrócił do Latyczowa, skąd niestety musiał już na stałe „uciekać” wobec bolszewickiej ofensywy.  Schronienie znalazł w Warszawie, gdzie pozostawał przez 10 lat. Po zakończeniu działań wojennych w latach 30-tych w porozumieniu z episkopatem Polski został przewieziony do Lubomla, tam oczekiwał 5 lat na odbudowanie katedry w Łucku, miejscu, do którego miał zostać przewieziony ostatecznie. W tym mieście znacznie rozprzestrzenił się kult cudownego Obrazu. Jednak i tu wizerunek długo nie cieszył się spokojem, gdyż wroga Kościołowi polityka władz rosyjskich po II wojnie światowej sprawiła, że został on potajemnie przewieziony przez Siostry ze zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej do Lublina. Ówczesne władze kościelne zadecydowały, by cenny obraz pozostał pod opieką sióstr, najpierw w kaplicy przy ul. Bernardyńskiej, a po 39 latach przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego. Finałem wymownej i dramatycznej wędrówki obrazu MB Latyczowskiej jest Jego intronizacja decyzją Ks. arcybiskupa Stanisława Budzika w kościele MB Różańcowej w Lublinie 4 października 2014, dokładnie w 236 rocznicę Koronacji papieskimi koronami. Od tej pory Cudowny Wizerunek, publicznie udostępniony, odbierać będzie cześć jako Obraz Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia, Lublina, a przede wszystkim jako Królowej Różańca Świętego.
 
(źródło: Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie/ Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej)

Organizatorzy: 

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie/ Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej