Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 

czwartek, 9 Listopad, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, w LUW odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
Spotkanie poświęcone będzie działaniom dotyczącym przygotowania do okresu zimy. Omówione zostaną kwestie: funkcjonowania pomocy społecznej w okresie zimy,  działań  służb, inspekcji i straży w zakresie przygotowania, zapobiegania oraz ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk, przygotowań  do zimowego utrzymania dróg  krajowych i wojewódzkich, zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz zaleceń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW do działań służb, inspekcji i straży.
 
Spotkanie zakończy się dyskusją, i potrwa do około godziny 11:30.
 
Otwarcia i zakończenia posiedzenia dokona wojewoda lubelski.
 
Spotkanie ma charakter zamknięty dla dziennikarzy. Bezpośrednio po spotkaniu będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami poszczególnych służb biorących udział w spotkaniu.
 
Obecni będą m.in.: lubelski komendant wojewódzki policji, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A oddział w Lublinie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki