Sesja inauguracyjna konferencji Lublin Model United Nations

Data: 

środa, 6 Grudzień, 2017

Godzina: 

09:45

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek (o godz. 09.45) wygłosi słowo wstępne do uczestników sesji inauguracyjnej konferencji Lublin Model United Nations (LUBMUN). Otwarcie obrad zaplanowane zostało na godz. 09.00.
 
W dwunastej  edycji konferencji uczestniczyć będzie około 80 uczniów, reprezentujących różne szkoły Lublina.
 
LUBMUN to symulacja prac Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obrady będą odbywały się w języku angielskim.  Tematami obrad będą: konflikt w Syrii, problem emigracji w Europie, marnowanie żywności oraz współczesne niewolnictwo.
 
 
 
 
***
 
Model United Nations to znana na całym świecie inicjatywa studencka i uczniowska, polegająca na symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej głównym celem jest edukacja, zarówno polityczna, jak i w zakresie wystąpień publicznych, sztuki prowadzenia negocjacji oraz umiejętności językowych – wszystkie obrady są prowadzone w języku angielskim.
Każdy z uczestników wciela się w rolę delegata konkretnego kraju, w związku z czym ważnym elementem jest przygotowanie się pod kątem znajomości poglądów państwa na omawiany problem. W trakcie pracy młodzież na szansę poznać i przeanalizować przyczyny oraz przebieg najistotniejszych problemów globalnych, następnie szukając najbardziej efektywnych rozwiązań. Tym samym kształtują w sobie świadomą postawę obywatelską. Członkowie delegacji biorą udział w obradach różnych komisji, w związku z czym mają szansę zajmować się tematami zgodnymi z ich zainteresowaniami.

Organizatorzy: 

I LO im. Stanisława Staszica Lublinie
 
Błąd zapytania