Spotkanie wojewody z członkami stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej”

Data: 

piątek, 10 Listopad, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Chatka myśliwska, Maliniec, gmina Potok Wielki

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek  spotka się z członkami stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 
Celem spotkania z rybakami jest omówienie istotnych spraw dla tej grupy społecznej.
 
 
***
 
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” zostało zarejestrowane 21 grudnia 2009 r.Terenem działania LGR jest obszar pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: Baranowa Sandomierskiego, Bojanowa, Dzikowca, Grębowa, Nowej Dęby. Gminy te położone są w północnej części Województwa Podkarpackiego na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej i stanowią spójny, powiązany ze sobą terytorialnie, przyrodniczo, gospodarczo, kulturalnie, a także historycznie obszar, którego mieszkańcy i lokalne instytucje ściśle współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, ze szczególnym wskazaniem na rozwijający się sektor rybacki. W 2011 roku Stowarzyszenie podpisało z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę dotyczącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb.
(źródło: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl)

Organizatorzy: 

Gmina Potok Wielki