Uroczystości związane z obchodami Dni Krwiodawstwa

Data: 

sobota, 4 Listopad, 2017

Godzina: 

16:30

Miejsce: 

kościół św. Marii Magdaleny w Łęcznej, ul. Świętoduska 2, stołówka górnicza działająca na terenie LW Bogdanka

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystościach  związanych  z obchodami Dni Krwiodawstwa.  Rozpoczną się one o godzinie 16:30 mszą św. w  intencji honorowych krwiodawców w kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Następnie, o godzinie 18:00, rozpocznie się uroczyste spotkanie w stołówce górniczej w Bogdance.

Organizatorzy: 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Zdzisława Goli Polskiego Czerwonego Krzyża