Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Lubelski zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785, ze zm.).

 

Karta Dużej Rodziny to jeden z instrumentów polityki rodzinnej państwa, którego celem jest tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych,  promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z dużych rodzin. Funkcjonowanie Programu ma sprzyjać rodzinom z trojgiem i więcej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, jak również zmniejszać codzienne wydatki z rodzinnego budżetu.

 

Realizacja podstawowego celu jakim jest poprawa warunków funkcjonowania dużych rodzin nie będzie jednak w pełni możliwa  bez zaangażowania instytucji publicznych i sektora biznesowego. O prawdziwym bogactwie oferty, jej atrakcyjności decydują przede wszystkim zaoferowane przez partnerów programu ulgi, rabaty czy inne preferencje. Dlatego zachęcam wszystkie podmioty, w szczególności przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego do zaangażowania się w tę społecznie doniosłą inicjatywę. Nie jest istotne czy działalność prowadzona jest lokalnie, czy ma zasięg regionalny. Ważne jest przede wszystkim zrozumienie idei i chęć udzielania wsparcia  rodzinom, które podjęły trud wychowania większej liczby dzieci.

 

    

PLIKI DO POBRANIA

 

KONTAKT

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Polityki Społecznej

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dodatkowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod nr telefonów:

(81) 74 24 148; (81) 74 24 405

 

 

 

 

 

 
Błąd zapytania