Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny to jeden z instrumentów polityki rodzinnej państwa, którego celem jest tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin. Posiadanie Karty ma sprzyjać rodzinom z trojgiem i więcej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, jak również zmniejszać codzienne wydatki rodzinnego budżetu.

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyżej, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne legitymujące się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

Co oferuje Karta Dużej Rodziny

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system ulg, zniżek i zwolnień dla rodzin wielodzietnych z tytułu opłat, korzystania z wybranych usług oraz zakupu towarów, oferowanych przez instytucje publiczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpiły do programu – na terenie całego kraju.

 

Już dziś rodziny wielodzietne mogą skorzystać m.in. z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, wejścia do muzeów, obiektów sportowych, zniżki za egzaminy zawodowe i kursy językowe, a także wypoczynek. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 % na bilety jednorazowe oraz 49 %  na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 % w przypadku dzieci i 50 % dla rodziców i małżonków rodziców, a także darmowe wstępy do parków narodowych. Zniżki oferują zarówno duże sklepy, jak i lokalni przedsiębiorcy.  

 

Podmioty te, przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

 

 

Dokument potwierdzający uprawnienia

 

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest spersonalizowana Karta Dużej Rodziny wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Karta posiada stosowne elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem lub fałszowaniem.

Wzór Karty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

 

 

Karta Dużej Rodziny to rządowy program skierowany do rodzin wielodzietnych, wychowujących trójkę lub więcej dzieci, którego celem jest:

  1.  promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
  2.  promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
  3.  umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
  4.  zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.