Termorenowacja budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15

W czerwcu 2014 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu) rozpoczął II etap inwestycji pod nazwą „Termorenowacja budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15”. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 90 000,00 zł, natomiast całość inwestycji zamknie się w kwocie 261 000,00 zł.
Celem inwestycji jest podniesienie efektywności gospodarowania energią poprzez termorenowację budynku, w związku z tym wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian w części podziemnej, ocieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego, ocieplenie i remont ścian zewnętrznych. Malowanie elewacji zewnętrznej w nowych barwach zwiększy walory estetyczne budynku.
Realizacja II etapu zadania inwestycyjnego zostanie zakończona 15 września 2014 r.